Bedrijf: Sprang-Capelle

In Sprang-Capelle hebben wij ons tweede bedrijf genaamd Daalland B.V., dit bedrijf is ongeveer 2 ha groot. Op dit bedrijf staan twee woonhuizen,  veestal en 2 opslagloodsen.

Op deze locatie is een stierenmesterij gevestigd, tevens worden de gronden rondom de boerderij gebruikt voor de teelt van akkerbouw- en voedergewassen.