Samenwerking

Een van de allermooiste dingen van ons bedrijf, vinden we zelf toch wel dat er zoveel overlap is van de verschillende takken van het bedrijf.

Voor de akkerbouw en de groenteverwerking is de samenwerking redelijk voor de hand liggend. Maar als je verder gaat kijken kunt ook u zien dat er veel meer samenwerking en overlap is.

Zo voeren we onze koeien niet alleen met gras, kuilvoer en krachtvoer, maar ook met uitgesorteerde en gewassen producten van de groenteverwerking. De mest die we van onze koeien hebben, gebruiken we natuurlijk voor onze eigen akkerbouwgrond. Maar wat te denken van de stalmest die we van de 130 stieren en het jongvee hebben? (die weer op stro staan dat van onze eigen tarwe afkomstig is). Samen met de schuimaarde (een afvalproduct van de suikerbieten na verwerking door de fabriek) en aangevoerde compost kunnen we zo zorgen voor een goede ph-waarde en blijft ook het organisch-stof gehalte op pijl.