Veehouderij

In 2019 hebben wij het moeilijke besluit genomen om ons melkvee te verkopen en te stoppen met deze bedrijfstak.

Op ons bedrijf in Uitwijk bevindt zich onze (melk)veehouderij.

Op het bedrijf staan ongeveer 120 stuks melkkoeien en 120 stuks jongvee.

Het vee wordt volledig verzorgt door één medewerker van ons bedrijf.

P1000927

In Uitwijk houden we voornamelijk zwartbonte koeien. Deze staan in een vier rijen ligboxstal met in het midden een voergang.

Het insemineren van de koeien doen we zelf. Het bekappen van de koeien besteden we twee keer per jaar uit. Voor noodgevallen hebben we echter onze eigen bekapbox staan. uiers en staarten houdt de melker zelf bij.

Onlangs hebben we onze eerste 100.000 liter koe mogen verwelkomen.  Daarnaast krijgen we al een aantal jaar onderscheidingen voor het leveren van eerste klas melk.

Als een koe drachtig is word deze over geplaatst naar de jongveestal. Daar hebben we een aparte ruimte op de roosters voor alle drachtige koeien. Ongeveer een week voor de geplande datum, of eerder als de melker dat nodig acht wordt de koe overgeplaatst naar een speciaal afkalfhok op stro, hier kunnen meerdere koeien staan. Na het kalven proberen we de moederkoe en het kalf 24 uur bij elkaar te houden. We streven er naar om het kalf binnen 2 uur zijn/haar eerste biest te geven. Hierna gaat de koe terug de melkstal in en gaat het kalf voor +/- 10dagen naar buiten in een iglo. Als het kalf na tien dagen sterk en gezond genoeg is keert deze terug naar de jongveestal waar het gedurende vier maanden met leeftijdsgenoten in strohokken verblijft. Na deze periode scheiden we de stierkalveren van de vaarskalveren. De vaarskalveren gaan nu naar een aparte ruimte in de jongvee stal met vrije uitloop naar een grote weide. De stierkalveren echter worden nu naar onze boerderij is Sprang-Capelle verplaatst.